طراحی و توسعه نرم افزار

طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری یکپارچه

 PM سیستم جامع نگهداری و تعمیر ماشین آلات

نرم افزار جامع ارزیابی عملکرد

نرم افزار جامع آرشیو الکترونیکی اسناد

CRMسیستم جامع مدیریت ارتباط با مشتریان

ارائه راه کارهای مبتنی بر شیرپوینت

 

      ارائه راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت
     پورتال آرامین  سیستم تعمیرات و نگهداری سخت افزاری